Transgaz

Lucrări de modernizare 

Staţia de Comprimare gaze naturale de la Siliştea si Onești